Aleanca Franceze Tetovë Aleanca Franceze Tetovë Aleanca Franceze Tetovë

Adresa
Rr. Dervish Carra, n°18 Kati I
1200 Tetovë

Tél
+389 (0)44 351 191
e-mail
aftetovo@gmail.com
SQ   AL
MK   MK
FR    FR
 
aft

Aleanca Franceze e Tetovës ju ofron:

 • Qasje te privilegjuar drejt kulturës franceze (muzikë, kinema, literaturë, etj.),
 • Të vetmin vend në Tetovë ku mund të lexoni shtypin dhe revistat françeze,
 • Aktivitete kulturore frankofone,
 • Informata rreth studimeve në Francë, programi i studimeve në gjuhën frenge
 • Punëtori dhe kurse të gjuhës frenge me çmime të volitshme (profesorë të diplomuar).

Pse flitet gjuha frenge sot?

 • Një gjuhë për marrëdhënie ndërkombëtare:
 •    Gjuha frenge është gjuhë zyrtare në 32 shtete (Zvicër, Belgjikë, Kanada, etj.), gjuhë e punës në Unionin Evropian, në Shtetet e Bashkuara, në NATO, Lojërat Olimpike, Eurovizion.

 • Një gjuhë për biznes:
 •    Disa firma të njohura françeze: Peugeot, Renault, Channel, L'Oréal, Banque Société Générale etj.

 • Një gjuhë për të studiuar:
 •    Studime në Francë ose integrimi në filialet frankofone të rrethinës (në Maqedoni por edhe në Shqipëri, Turqi, Bullgari, Rumani, etj.).

  MAQEDONIA është anëtare e Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë

200 milionë njerëz e flasin gjuhën frenge,
por ju?!...

   Aleanca franceze e Tetovës ju mirëpret për çdo informatë që i përket Kulturës dhe Gjuhës frenge dhe është në shërbimin tuaj për t’ju drejtuar në zgjedhjen tuaj.
   Aleanca franceze është një institucion publik për fëmijë, gjimnazistë, studentë dhe të rritur.
   Ajo u jep mundësinë që nëpërmjet kurseve t’a arrini nivelin e duhur të gjuhës frenge dhe gjithashtu organizon orë plotësuese për t’ju ndihmuar të kaloni provimet e Delf-it dhe Dalf-it (diploma zyrtare të pranuara në shtetet frankofone).
   Gjithashtu, Aleanca Franceze është në shërbimin tuaj për përkthim apo plotësim të dokumenteve (martesore, për pension,...) të vulosur dhe të verifikuar nga një shtetas francez.

      Me anë të antarësimit u lejohet hyrja në mediatekën tonë si dhe në Internet.

Ju mirëpresim !


Ambasada e Francës

Ambasada e Francës

Qendra Kulturore Franceze

Qendra Kulturore Franceze

Komuna e Tetovës

Komuna e Tetovës

UEJL (SEEU)

UEJL

Universiteti Shtetëror i Tetovës

USHT
Arbëria Design

Arberia Design

cheap beats by dre

cheap beats

beats by dre mixr

blue beats by dre

ferrari beats by dre

graffiti beats by dre

green beats

justbeats

kobe bryant beats

lamborghini beats by dre

lebron james beats

orange beats

pink beats by dre

pro beats by dre

purple beats by dre

spiderman beats

superman beats

beats by dre studio